Postavke pristupačnosti

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12, 16/17) i članka 45. Statuta Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije („Narodne novine“ broj 01/11), Turistička zajednica Virovitičko-podravske objavljuje

J A V N I P O Z I V za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) za radno mjesto:

1) Stručni suradnik za turizam – 1 izvršitelj/izvršiteljica
potrebna stručna sprema: turističko, ekonomsko, upravno ili opće usmjerenje (najmanje SSS)

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 dana.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

Životopis s kontakt podacima (vlastoručno potpisan)
Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika uvjerenja, svjedodžbe ili diplome)
Potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Potvrda o evidenciji na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
Uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne starije od 6 mjeseci)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje i troškove prijevoza koje isplaćuje poslodavac.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica.

Javni poziv objavljuje se na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice Virovitičko- podravske županije.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na e-mail: ured@tzvpz.hr i telefon 033 730 031.

Virovitica, 15. studenoga 2017.

Pomoćnik direktora Turističkog ureda:
Josip Mikolčić, prof.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

Odluka o izboru i imenovanju direktorice 2022.

Odluka o izboru i imenovanju direktorice 2022.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Javni poziv za ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje VPŽ za 2020. godinu View Larger Image

Javni poziv za ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje VPŽ za 2020. godinu View Larger Image

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije