Postavke pristupačnosti

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), članka 25. i članka 41. Statuta Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije (NN 59/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije od 07. ožujka 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, mandat na 4 godine

Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

TZVPŽ - javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini sa područja Virovitičko-podravske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i konti

Odluka o izboru i imenovanju direktorice 2022.

Odluka o izboru i imenovanju direktorice 2022.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Javni poziv za ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje VPŽ za 2020. godinu View Larger Image

Javni poziv za ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje VPŽ za 2020. godinu View Larger Image

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije